BRVM_index {BRVM}R Documentation

BRVM Get - Get BRVM indexes Data

Description

This function will get data from https://www.brvm.org/.

Usage

BRVM_index()

Details

This function will get index data from https://www.brvm.org/

Value

A tibble

Author(s)

Koffi Frederic SESSIE

Oudouss Diakité Abdoul

Steven P. Sanderson II, MPH

See Also

https://www.brvm.org/en/indices/status/200

Other Data Retrieval: BRVM_bySector(), BRVM_cap(), BRVM_company_rank(), BRVM_get1(), BRVM_get(), BRVM_index_stock(), BRVM_market_activity(), BRVM_plot(), BRVM_stock_market(), BRVM_ticker_desc(), company_cap(), company_country(), company_nbrank(), company_sector(), company_traded_val()

Other BRVM: BRVM.index(), BRVM_cap(), BRVM_company_cap(), BRVM_company_rank(), BRVM_company_url(), BRVM_index_stock(), BRVM_market_activity(), BRVM_plot(), BRVM_stock_market(), BRVM_ticker_desc(), BRVM_traded_val(), company_cap(), company_country(), company_nbrank(), company_sector(), company_traded_val(), normality_test(), stationarity_test()

Examples


BRVM_index()


[Package BRVM version 5.3.0 Index]