sida {decoder}R Documentation

Sida

Description

Key-value codes for sida (Sida, 1 = Hoger, 2 = Vanster, 9 = Okant). Data from Rockan (Rocen).

See Also

Other key_value_data: atc, distrikt, figo, forsamling, hemort, hsn, icd10cm, icd10se, icd7_grov, icd7, icd9cmd, icd9, icdo3_grov, icdo3, icdo, klinik, kommun, kon, kva, lan, m_rtr, n_rtr, pad, patologiavdelning, region, rockan, sjukhus_inca, sjukhus_par, sjukhus, sjukvardsomrade, snomed3, snomed, t_rtr, tnmgrund


[Package decoder version 1.2.2 Index]