icd10se {decoder}R Documentation

ICD-10-SE code

Description

Key-value codes for ICD-10-SE 2020 (Swedish version). Note that key codes are given without dots, i e C569, not C56.9.

Source

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/kodtextfiler/

See Also

Other key_value_data: atc, distrikt, figo, forsamling, hemort, hsn, icd10cm, icd7_grov, icd7, icd9cmd, icd9, icdo3_grov, icdo3, icdo, klinik, kommun, kon, kva, lan, m_rtr, n_rtr, pad, patologiavdelning, region, rockan, sida, sjukhus_inca, sjukhus_par, sjukhus, sjukvardsomrade, snomed3, snomed, t_rtr, tnmgrund


[Package decoder version 1.2.2 Index]