ordinalToMetric {clusterSim}R Documentation

Reinforcing measurement scale for ordinal data

Description

Reinforcing measurement scale for ordinal data (ordinal to metric scale)

Usage

ordinalToMetric(data,scaleType="o",patternCoordinates)

Arguments

data

matrix or dataset

scaleType

"o" - variables measured on ordinal scale, "m" - variables measured on metric scale, "o/m" - vector with mixed variables - e.g. c("o","m","m","o","o","m")

patternCoordinates

vector containing pattern coordinates c(...) given by the reaseracher for data (for metric variables - NA, for ordinal variables - one of the categories for each ordinal variable (e.g. maximum category))

Details

See file ../doc/ordinalToMetric_details.pdf for further details

Value

pdata

raw (primary) data matrix

tdata

data matrix after transformation of ordinal variables into metric variables

cpattern

vector containing pattern coordinates

Author(s)

Marek Walesiak marek.walesiak@ue.wroc.pl, Andrzej Dudek andrzej.dudek@ue.wroc.pl

Department of Econometrics and Computer Science, Wroclaw University of Economics, Poland http://keii.ue.wroc.pl/clusterSim/

References

Jajuga, K., Walesiak, M., Bak, A. (2003), On the general distance measure, In: M. Schwaiger, O. Opitz (Eds.), Exploratory data analysis in empirical research, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 104-109. Available at: doi: 10.1007/978-3-642-55721-7_12.

Walesiak, M. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych [Multivariate statistical analysis in marketing research]. Wroclaw University of Economics, Research Papers no. 654. Available at: http://keii.ue.wroc.pl/pracownicy/mw/1993_Walesiak_SAW_w_badaniach_marketingowych_OCR.pdf.

Walesiak, M. (1999), Distance Measure for Ordinal Data, "Argumenta Oeconomica", No. 2 (8), 167-173. Available at: http://keii.ue.wroc.pl/pracownicy/mw/1999_Walesiak_Argumenta_Oeconomica_no_2.pdf.

Walesiak, M. (2011), Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R [The Generalized Distance Measure GDM in multivariate statistical analysis with R], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wroclaw. Available at: http://keii.ue.wroc.pl/pracownicy/mw/2011_Walesiak_Uogolniona_miara_odleglosci_GDM_w_SAW_z_wykorzystaniem_programu_R_errata.pdf.

Walesiak, M. (2014), Wzmacnianie skali pomiaru dla danych porządkowych w statystycznej analizie wielowymiarowej [Reinforcing measurement scale for ordinal data in multivariate statistical analysis], Taksonomia 22, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu no. 327, 60-68. Available at: http://keii.ue.wroc.pl/pracownicy/mw/2014_Walesiak_Taksonomia_22_PN_UE_327.pdf.

See Also

dist.GDM

Examples

# Example 1
library(clusterSim)
data(data_patternGDM2)
res1<-ordinalToMetric(data_patternGDM2,scaleType="o",patternCoordinates=c(5,4,3,1,1,3))
print(res1)

# Example 2
library(clusterSim)
data(data_patternGDM2)
res2<-ordinalToMetric(data_patternGDM2,scaleType="o",patternCoordinates=c(5,4,3,4,2,4))
print(res2)

[Package clusterSim version 0.49-2 Index]