getProbRR {brm}R Documentation

Calculate risks from log RR and log OP (vectorised)

Description

Calculate risks from log RR and log OP (vectorised)

Usage

getProbRR(logrr, logop = NA)

Arguments

logrr

log of relative risk

logop

log of odds product

Details

The log OP is defined as log OP = log[(P(y=1|x=0)/P(y=0|x=0))*(P(y=1|x=1)/P(y=0|x=1))].

Value

a matrix (P(y=1|x=0),P(y=1|x=1)) with two columns

Examples

getProbRR(0,0)

set.seed(0)
logrr = rnorm(10,0,1)
logop = rnorm(10,0,1)
probs = getProbRR(logrr, logop)
colnames(probs) = c("P(y=1|x=0)","P(y=1|x=1)")
probs


[Package brm version 1.1.1 Index]