print,bnnSurvivalResult-method {bnnSurvival}R Documentation

Generic print method for bnnSurvivalResult

Description

Generic print method for bnnSurvivalResult

Usage

## S4 method for signature 'bnnSurvivalResult'
print(x)

Arguments

x

bnnSurvivalResult object to print


[Package bnnSurvival version 0.1.5 Index]