show,BIKM1_LBM_Poisson-method {bikm1}R Documentation

Show method for a BIKM1_LBM_Poisson object

Description

show method for a BIKM1_LBM_Poisson object

Usage

## S4 method for signature 'BIKM1_LBM_Poisson'
show(object)

Arguments

object

a BIKM1_LBM_Poisson object

Examples

require(bikm1)
J=200
K=120
h=3
l=2
theta=list()
theta$rho_h=1/h *matrix(1,h,1)
theta$tau_l=1/l *matrix(1,l,1)
theta$gamma_hl=matrix(c(1, 6,4, 1, 7, 1),ncol=2)
data=PoissonBlocRnd(J,K,theta)
res=BIKM1_LBM_Poisson(data$x,4,4,4,init_choice='random')
show(res)


[Package bikm1 version 1.1.0 Index]