Visualization via Beanplots (Like Boxplot/Stripchart/Violin Plot)


[Up] [Top]

Documentation for package ‘beanplot’ version 1.3.1

Help Pages

beanplot-package Visualization via Beanplots (like Boxplot/Stripchart/Violin Plot
beanplot Beanplot: A Boxplot/Stripchart/Vioplot Alternative