getTestData {babsim.hospital}R Documentation

Get Test Data

Description

Generate test data for final evaluation of one optimization run

Usage

getTestData(fieldData, simData, TestFieldStartDate, TestSimStartDate)

Arguments

fieldData

field data

simData

sim data

TestFieldStartDate

start date

TestSimStartDate

start date

Value

testData test data


[Package babsim.hospital version 11.8.4 Index]