checkTestData {babsim.hospital}R Documentation

Check Test Data

Description

Check test data

Usage

checkTestData(testData, TestSimStartDate, TestFieldStartDate, verbosity)

Arguments

testData

list of test data: field and sim

TestSimStartDate

test data: sim start date

TestFieldStartDate

test data: field start date

verbosity

default 0.


[Package babsim.hospital version 11.8.4 Index]