F1_miRNA_rpm {ExpGenetic}R Documentation

RPM table of miRNAs in F1 (F1: the polyploid progeny).

Description

RPM table of miRNAs in F1 species. The "F1" represents the polyploid progeny.

Examples

head(F1_miRNA_rpm)
#        sequence   BF1.1  BF1.2   BF1.3
#1 TTTGGATTGAAGGGAGCTCTA  1512.16 1086.35  2032.97
#2 TTTCCAAATGTAGACAAAGCA  1487.94  877.01  1953.27
#3  TCCCAAATGTAGACAAAGC   6.13   5.61   12.51
#4 CTTTGTCTATCGTTTGGAAAAG  176.90  176.86  389.17
#5 TTGGACTGAAGGGAGCTCCTT   2.54   1.53   2.55
#6 TCGGACCAGGCTTCATTCCCC  245.21  103.23  156.62

[Package ExpGenetic version 0.1.0 Index]