eval.partition.method {ENMeval}R Documentation

eval.partition.method generic for ENMevaluation object

Description

eval.partition.method generic for ENMevaluation object

Usage

eval.partition.method(x)

## S4 method for signature 'ENMevaluation'
eval.partition.method(x)

Arguments

x

ENMevaluation object


[Package ENMeval version 2.0.4 Index]