eval.models {ENMeval}R Documentation

eval.models generic for ENMevaluation object

Description

eval.models generic for ENMevaluation object

Usage

eval.models(x)

## S4 method for signature 'ENMevaluation'
eval.models(x)

## S4 method for signature 'ENMevaluation'
eval.variable.importance(x)

Arguments

x

ENMevaluation object


[Package ENMeval version 2.0.4 Index]