jg.correctDBASizeFactors {Brundle}R Documentation

jg.correctDBASizeFactors

Description

Correct the size factors in a DiffBind object using our DESeq2 pipeline for normalisation.

Usage

jg.correctDBASizeFactors(dba, jg.controlSizeFactors)

Arguments

dba

Diffbind object to have size factors corrected

jg.controlSizeFactors

Vector of replacement size factors

Examples

data(jg.controlPeaksetDeSeq,package="Brundle")
data(dbaExperiment,package="Brundle")
jg.controlSizeFactors = estimateSizeFactorsForMatrix(jg.controlPeaksetDeSeq)
jg.correctDBASizeFactors(dbaExperiment,jg.controlSizeFactors)

[Package Brundle version 1.0.9 Index]