getDTModelEvaluation {AFM}R Documentation

getDTModelEvaluation method

Description

getDTModelEvaluation method

Usage

getDTModelEvaluation(AFMImageVariogramAnalysis)

## S4 method for signature 'AFMImageVariogramAnalysis'
getDTModelEvaluation(AFMImageVariogramAnalysis)

Arguments

AFMImageVariogramAnalysis

an AFMImageVariogramAnalysis object


[Package AFM version 2.0 Index]